วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมอินทราเน็ตแบบประยุกต์

ในความเข้าใจด้านการใช้งานระบบอินทราเน็ตสำหรับคนไทย มักจะเข้าใจไปในทางการใช้งานแบบประยุกต์มากกว่าที่จะมองเป็นระบบ ตัวอย่างเช่นโปแกรมบริหารงานส่วนบุคคล หรือที่รู้จักกันในนามโปรแกรม HR เป็นต้น ซึ่งการทำงานของมันก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลภายในองค์กร (Intranet) หรือระหว่างองค์กร (Extranet) คอยทำหน้าที่จัดการข้อมูลเฉพาะองค์กรนั้นๆโปรแกรมอินทราเน็ตแบบประยุกต์ดังนั้นหากมองที่ภาพรวมแล้วการทำงานต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นระบบอินทราเน็ตประเภทหนึ่ง หากการทำงานของโปรแกรมเหล่านั้นทำงานผ่านโพรโทคอล IP เหมือนเช่นเดียวกันกับอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานด้านใดก็ตาม แต่หน้าที่หลักๆของตัวโปรแกรมก็คือเป็นส่วนช่วยในการจัดการข้อมูลด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้นๆ ทำให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างรูปแบบหนึ่งของระบบอินทราเน็ตแบบประยุกต์โดยออฟฟิศอะบิลิตี้ หากสนใจดูข้อมูล คลิ๊กที่นี่

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

อินทราเน็ต, เอ็กซ์ทราเน็ต คืออะไร

อินทราเน็ต, เอ็กซ์ทราเน็ต
อินทราเน็ต คือ ระบบเครือข่ายซึ่งใช้กันเฉพาะภายใน โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกับอินเทอร์เน็ตและใช้โปรโตคอลเดียวกัน ด้วยลักษณะการใช้งานที่เฉพาะภายในกลุ่มจึงทำให้อินทราเน็ตมีความปลอดภัยสูง มักถูกนำเอาไปใช้งานกับองค์กร บริษัท หรือหน่วยงานต่างๆในการจัดการภายใน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเอกสาร การเผยแพร่ข่าวสาร ระบบเงินเดือน ห้องสนทนา และอื่นๆอีกมากมาย

เอ็กซ์ทราเน็ต คือ ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายของอินทราเน็ตเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ภายนอก หรือเชื่อมอินทราเน็ตกับอินทราเน็ตอีกที่หนึ่งเข้าด้วยกัน ลักษณะการทำงานจะเหมือนกันอินทราเน็ตแต่ว่าเชื่อมแต่ละที่ให้เข้าหากัน เพื่อจุดประสงค์การทำงานที่เพิ่มขึ้น เช่นการดูแลจัดการสำนักงานของบริษัทแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน เป็นต้น โดยการเชื่อมต่อมักจะปิดกั้นเฉพาะภายใน แต่อาจมีการเปิดให้ผู้ใช้งานภายนอกเข้ามาใช้งานหรือแบ่งระดับการเข้าใช้ข้อมูลได้เช่นกัน